• کشف گورستان سنگی در یکی از سواحل غربی گیلان

    کشف گورستان سنگی در یکی از سواحل غربی گیلان

    مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان از کشف گورستان سنگی در کنار یکی از سواحل غربی استان خبر داد و گفت: سابقه این گور باستانی به ۲ هزار سال قبل باز می‌گردد. ولی جهانی از کشف یک گورستان سنگی در کنار یکی از سواحل غربی گیلان خبر داد و گفت: سابقه این گور